Avantaxes De Asociarse

 • ACTIVIDADES

  Información sobre eventos e actividades formativas relacionadas coa Terapia Familiar.
 • PROFESIONAIS

  Contacto con profesionais que comparten os teus mesmos intereses
 • MOSAICO

  Recepción domiciliaria de Mosaico, a revista cuatrimestral da FEATF.
 • TITULACIÓNS

  Acceso as titulacións a nivel nacional emitidas pola FEATF e aos niveis de docencia.
 • REXISTRO NACIONAL

  Poderás formar parte do Rexistro Nacional de Psicoterapeutas (RNP).
 • TAXAS

  Taxas reducidas nas actividades organizadas pola ATFM de Galicia, por outras asociacións federadas e pola FEATF.

25 ANIVERSARIO Presidentes

A ATFMG

Próximas Actividades Actividades FEATF

Formación Últimas Actividades

Convocatorias Asembleas

Citas Destacadas

ATFM de Galicia
Rúa de Amio 114 - 15707 Santiago de Compostela
Teléfono: 615 207 595
Email: info@atfmgalicia.com