Avantaxes De Asociarse

  • ACTIVIDADES

    Información sobre eventos e actividades formativas relacionadas coa Terapia Familiar.
  • PROFESIONAIS

    Contacto con profesionais que comparten os teus mesmos intereses
  • MOSAICO

    Recepción domiciliaria de Mosaico, a revista cuatrimestral da FEATF.
  • TITULACIÓNS

    Acceso as titulacións a nivel nacional emitidas pola FEATF e aos niveis de docencia.
  • REXISTRO NACIONAL

    Poderás formar parte do Rexistro Nacional de Psicoterapeutas (RNP).
  • TAXAS

    Taxas reducidas nas actividades organizadas pola ATFM de Galicia, por outras asociacións federadas e pola FEATF.

25 ANIVERSARIO Presidentes

A ATFMG

Próximas Actividades Actividades FEATF

Formación Últimas Actividades

Convocatorias Asembleas

Citas Destacadas

ATFM de Galicia
Rúa de Amio 114 - 15707 Santiago de Compostela
Teléfono: 615 207 595
Email: info@atfmgalicia.com