Os psicoterapeutas que figuran neste rexistro son aqueles que seguiron unha formación adecuada, avalada polas principais asociacións españolas de Psicoterapeutas e Saúde Mental:Federación Española de Asociacións de Psicoterapeutas (FEAP), a Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) e a Federación Española de Asociacións de Terapia Familiar (FEATF), polo que supoñen unha garantía de ter unha preparación adecuada para o exercicio da Psicoterapia. 

Este rexistro está regulado a través de criterios públicos de acreditación de psicoterapeutas e de programas de formación co obxecto de asegurarse que programas e psicoterapeutas cumpren uns criterios mínimos, esixibles para exercer o seu traballo. Todo iso recolleuse no seu momento no Documento Marco de Consenso para a acreditación de Psicoterapeutas , o cal supuxo un paso moi importante no desenvolvemento de procedementos que garantan rigor e calidade na formación e no exercicio da psicoterapia como contribución a esta e ao servizo dos profesionais e da sociedade.

A FEATF compartiu publicamente un artigo de Roberto Pereira, publicado en Mosaico, titulado O envurullo da acreditación en Psicoterapia  onde se expoñía de forma minuciosa o contexto normativo no que nos atopamos neste momento, que levou ás principais entidades do sector á creación do RNP.

A través da páxina web do Rexistro Nacional de Psicoterapeutas pódense realizar procuras avanzadas ofrecendo distintos criterios de procura: xeográficos, de enfoque, de poboación á que se dedican, etc. Permitindo aos visitantes localizar a un psicoterapeuta acreditado e poñerse nas súas mans sabendo que conta con todos os avais.

Es Terapeuta Familiar e queres aparecer no Rexistro Nacional de Psicoterapeutas?

Hai un tempo contactamos con todos/as os/as socios/as da ATFM para informar do procedemento para seguir, xa que é moi importante dar o consentimento de acordo á Lei de Protección de datos. Se por algunha razón non asinaches a solicitude naquel entón, porque aínda non estabas acreditado/a, ou porque preferías esperar, podes facelo agora descargando o documento adxunto e facéndonolo chegar por correo electrónico. A ATFM  tramitará a túa solicitude coa secretaría da FEATF e serás incorporado/a ao RNP.

Descarga da Solicitude de incorporación ao RNP

Enlace ao Rexistro: http://www.registronacionaldepsicoterapeutas.es