Xunta Directiva

Xunta Directiva da Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia

Na Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada por vídeo conferencia a través da plataforma Zoom por mor da pandemia o día 12 de decembro de 2020, a Xunta Directiva da Asociación quedou constituída do xeito seguinte:

Presidente: Roberto Antón Santiago

Vicepresidenta: Mª Jesús López Agra

Secretaria: Conxita López Martín

Tesoureira: Reyes Vázquez Lazo 

Vicesecretaria: Noemí Silva Álvarez

Vogal 1: Antonio Olives Alonso

Vogal 2: Milagros Mercedes Alonso López

Vogal 3: Elena Gutiérrez Palazuelos

       Vogal 4: Mª Estela Lamas Pérez