Asemblea Xeral de socios/as 2016

A Asemblea Xeral Ordinaria de socios/as terá lugar o vindeiro día 20 de febreiro ás 19.00 h en primeira convocatoria e ás 19.30 horas en segunda convocatoria coa seguinte orde do día:

1º Lectura e aprobación, se procede, das actas anteriores.

2º Informe do presidente.

3º Presentación e aprobación, se procede, das contas do exercicio 2015 e estudo e aprobación, se procede, do orzamento para 2016.

4º Informe da secretaria.

5º Propostas e suxestións.

 O lugar de celebración da Asemblea será o Salón de Actos da Facultade de Psicoloxía de Santiago de Compostela.