Asemblea Xeral Ordinaria 2013

A Asemblea Xeral Ordinaria de socios/as terá lugar o vindeiro día 14 de decembro no Pazo da Cultura de Pontevedra, ás 12:00 h en primeira convocatoria e ás 12:30 horas en segunda convocatoria co seguinte orde do día:

  • Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
  • Informe do presidente.
  • Presentación das contas do exercicio 2012 e aprobación, se procede, do orzamento da ATFM para 2014.
  • Informe da secretaria.
  • Propostas e suxestións.