Asemblea Xeral Ordinaria 2015

A Asemblea Xeral Ordinaria de socios/as terá lugar o vindeiro día 7 de febreiro no local da Asociación en Picaraña, Padrón, ás 13:00 h en primeira convocatoria e ás 13:30 horas en segunda convocatoria co seguinte orde do día:

  • Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
  • Informe do presidente.
  • Presentación das contas do exercicio 2014 e aprobación, se procede, do orzamento da ATFM para 2015.
  • Informe da secretaria.
  • Propostas e suxestións.